Motorvern

  • Motorvernet er det som beskytter motoren mot for store strømmer.
  • Dersom strømmen i en av tilledningene til motoren blir større enn det motoren er beregnet
  • Strømmen til motoren går gjennom motorvernet.
  • Motorvernet kan også ha vern mot kortslutning.
  • Motorvernet brukes ofte når det ikke er nødvendig å fjernbetjene en motor.
  • Man kan finne et motorvern i de fleste verktøymaskiner.
  • Motorvernet kalles også bimetallrelè.
  • Strømmen går gjennom tre små varmetråder, en for hver fase.
  • Varmetrådene er viklet rundt tre bimetallstykker. Dersom motorstrømmen blir for stor, blir det stor varmeutvikling i varmetrådene. Det fører til at bimetallet vil bøye seg og mekanisk påvirke en sluttekontakt og en brytekontakt. Brytekontakten kobles i serie med kontaktorspolen.


Motovern_wiki.jpg
Teknisk tegning
Forklaring til teknisk tegning

Når bimetallet varmes opp på grunn av for stor motorstrøm i en av faseledningene, vil kontakten merket 95-96 bryte og kontakten merket 97-98 slutte. Når kontakten 95-96 er koblet i serie med kontaktorspolen, vil strømmen gjennom kontaktorspolen brytes når motorvernet løser ut, og kontaktoren vil bryte strømmen til motoren. Dersom en ønsker indikering av at motorvernet har koblet ut med en signallampe, kan strømmen til lampa kobles i serie med kontakten 97-98.

Motorvern_lever.jpg
Motorvern i levende live!


motorvern_wiki.jpg


motorvern_symbol.jpg
Symbol til motorvern i flerlinjeskjemaLinker:

Wikipedia Engelsk
Wikipedia Norsk
Forskjellige type
Enlinje_motorvern.jpg
Enlinjesymbol for motorvern